Cílem policejní akce bylo snížit dopravní nehodovost a upozornit na riziková místa

REGION • Ve středu 21. dubna se i policisté v Olomouckém kraji zapojili do celorepublikové akce s názvem SPEED MARATHON. Široká veřejnost mohla formou webového portálu zasílat návrhy rizikových míst, kde by bylo vhodné měřit rychlost jízdy. Policisté tak na základě těchto informací i vlastních vytipovaných míst vybrali ta nejrizikovější.

V  Olomouckém kraji se na 56 vytipovaných místech celý den měřila nejvyšší povolená rychlost v  daném úseku. Jednalo se o  dálnice, silnice první, druhé i  třetí třídy, a  to jak v obci, tak mimo obec. Cílem akce bylo snížit dopravní nehodovost a upozornit tak na riziková místa, kde může docházet nebo dochází k  tragickým dopravním nehodám. Během akce bylo v  našem kraji zkontrolováno celkem 399 vozidel. Zjištěno bylo 174 přestupků, z  toho 31 bylo oznámeno správnímu orgánu. Na pokutách policisté uložili celkem 70 500 korun. Překročení nejvyšší povolené rychlosti se dopustilo 154 řidičů, kdy na pokutách bylo uloženo 63 300 korun, z  toho bylo 31 přestupků oznámeno. Kontrolám neunikly ani jiné přestupky. I  když se jednalo o  předem avizovanou akci, z  čísel je vidět, že někteří řidiči jsou nepoučitelní a dodržování rychlosti je pro ně velkým problémem. Za první čtvrtletí tohoto roku došlo v  Olomouckém kraji k 1035 nehodám a zemřelo při nich 5 osob. Jednou z  hlavních příčin nehod je právě nepřiměřená rychlost, ta byla příčinou 233 nehod a  zemřely při nich 3 osoby. (ms)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *