Nový odpadový zákon praví: třídit, třídit a třídit

ŠUMPERK • Od ledna tohoto roku začal platit nový odpadový zákon. Nová legislativa ukládá zvýšit objem vytříděného odpadu a  snížit tím množství směsného a  objemného odpadu, které putuje na skládky. Také z  tohoto důvodu nastavuje zákon o odpadech dvě sazby za skládkování.

„Pokud by Šumperané v  letošním roce vyprodukovali na jednoho občana v  průměru 200 kilogramů směsného odpadu za rok, za skládkování zaplatíme za jednu tunu 500 korun. Když tento stanovený průměr překročíme, zaplatíme již zvýšenou sazbu. Ta je 800 korun za tunu,“ vysvětluje místostarosta Jakub Jirgl, který má na starosti právě životní prostředí. Loni vyprodukoval každý občan Šumperka celkem 430 kg odpadu, z  toho 228 kg zamířilo na skládku. Pokud by byl letos objem odpadu určený ke skládkování stejný jako loni, město by zaplatilo za prvních 200 kg na občana sazbu 500 Kč za tunu a za všechno, co je navíc, pak 800 Kč za tunu. Kvůli překročení limitu by tak město zaplatilo ze své pokladny o  217 tisíc korun více. „První čísla letošního roku však naznačují, že zákonem daný limit 200 kilogramů na občana překročíme ještě více než v loňském roce. Město to tak bude stát statisíce korun, což může znamenat další zdražování,“ upozornil místostarosta. Podle nové legislativy bude postupně růst jak základní, tak zvýšená sazba za skládkování. V  roce 2029 město místo pětistovky za tunu zaplatí základní sazbu 700 Kč, zvýšená sazba poroste rychleji, a  to na 1850 Kč. Navíc se také bude snižovat objem odpadu na občana, za který bude město platit nižší sazbu. Od letošních 200 kg tento limit klesne v  roce 2029 na 120 kg. Pokud by občané vyprodukovali v roce 2029 stejné množství odpadu jako loni, za skládkování by tak město mohlo zaplatit ve srovnání s loňským rokem třikrát víc. „Proto je třeba třídit a dostat z  popelnic na směsný odpad co nejvíce využitelných složek. Třídění gastroodpadu, které odstartujeme v  květnu, by nám v  tom mohlo pomoci, protože zbytky z kuchyně tvoří zhruba třetinu obsahu popelnice na směsný odpad,“ uvedl Jakub Jirgl. Nový odpadový zákon také ukládá, že do roku 2025 musí obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil minimálně 60 procent z  celkového objemu komunálního odpadu. V  Šumperku v roce 2020 tvořila vytříděná složka pouhých 37 procent a toto číslo se bohužel v posledních letech nelepší. „Poplatky za ukládání odpadu na skládku stanoví zákon. Město nemá možnost do nich zasahovat. Nemohu ani slíbit, že ceny za svoz a ukládání odpadu se, pokud budeme dobře třídit, budou snižovat. Určitě půjdou nahoru, ale čím více vytřídíme z černých popelnic, tím méně se budou ceny za jejich svoz zvyšovat. Musíme hledat cesty, jak dodržovat zákon, nezatížit příliš peněženky občanů a  dále neruinovat planetu nárůstem odpadu. Jednou z takových cest může být separace a  recyklace gastroodpadu z našich kuchyní,“ dodal Jakub Jirgl. (ms)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *