Lesníkům se mění pravidla pro práci v chráněné krajinné oblasti

JESENÍKY • Nová pravidla platí pro lesníky, kteří chtějí bojovat s kůrovcem ve druhé zóně CHKO Jeseníky. Platí například pro lesy v okolí Vrbna pod Pradědem.

„Území jsme podle toho, jak jsou zdejší porosty cenné, rozdělili do několika kategorií. Pravidla například stanovují, kolik dřeva se v nich má nechávat na místě, aby poskytlo půdě živiny či úkryt dalším organismům. Mají se také přednostně ponechávat listnaté stromy a jedle, aby přispěly k pestřejšímu složení budoucích lesů. V místech, kde hnízdí jeřábek lesní, se může proti kůrovci zasahovat až od poloviny června, aby ptáci nebyli při hnízdění rušeni,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.

Asanaci kůrovce při stanovení přísných omezujících podmínek Agentura ochrany přírody a krajiny ČR umožňuje především proto, aby se rozpad lesů co nejvíce zpomalil, a také proto, aby zde ve srovnání s jejich současným stavem mohl v budoucnu růst les druhově pestřejší. Pokud by zdejší hospodářské lesy, které jsou tvořeny z větší části monokulturními smrčinami, zůstaly zcela bezzásahové, kůrovec by se rychle rozšířil a došlo by k plošnému odumření horního stromového patra lesů na velké ploše v relativně krátké době. Cesta k obnově vodního režimu a pestřejšímu lesu by pak byla časově mnohem delší a podstatně složitější, ne-li nemožná. (hap)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*