Výlet Týdne: Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov

Dnes navážeme na minulý díl dalším tipem na návštěvu muzea, které je dokonce ve střední Evropě jediným svého typu a svým obsahem může budit různé emoce. Na zámku Úsov, v prostorách barokního Martinelliho paláce, se totiž nachází lovecko-lesnické muzeum. To představuje unikátní sbírku trofejí a preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Sbírka vznikla díky lovecké vášni Lichtenštejnů, kteří na přelomu 19. a 20. století uspořádali více než 50 loveckých výprav zejména do Afri- ky. Některé vystavené exponáty jsou staré více než 100 let. Tato sbírka se dodnes zachovala prakticky ve stejném stavu, jako ji nechal na přelomu 19. a 20. století na svém zámku ve městě Úsov instalovat kníže Jan II. z Lich- tenštejna.

Mimo této kontroverzní sbírky lze najít na zámku také další expozice jako historickou nebo tu o lesnictví. V té lze najít třeba ukázky lidské práce sou- visející s lesnictvím, jako jsou modely znázorňující kácení dřeva včetně ukládání do plnometrů, modely nářadí používaného při zpracování dřeva či modely posedů.

Na zámku je také zookoutek, kde si přijdou na své hlavně děti. Je zde možnost vidět třeba pávy nebo kozy kamerunské. V průběhu roku se na zámku koná řada zajímavých akcí pro dospělé a děti. Ve výstavních pro- storách je možnost zhlédnout sezónní výstavy.

Zámek Úsov

Původně gotický hrad zde stál už v první polovině 13. století, svou barokní zámeckou podobu získal koncem 17. století už za držení Lichtenštejnů. Od roku 1852 v prostorách zámku působila první škola pro lesníky na Moravě. Knížecí rod vlastnil úsovské panství až do roku 1945, poté jejich majetek znárodnila republika a z rozsáhlých zámeckých sbírek udělala muzeum. Po pádu komunistické vlády objekt dál spravoval stát, od roku 1995 je jeho majitelem město Úsov.

Tak hezký výlet! (vel)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*