Lex voucher

I když jsem o zákonu Lex voucher asi před měsícem psal, považuji tuto záležitost za natolik závažnou, že jeho podstatu raději zopakuji. Nakonec na tuto problematiku dnes upozorňuje i  paní ministryně Dostálová, která v  podstatě říká: „Vrácení peněz u některých cestovek není jisté, a  proto berte výměnou za voucher zájezd a na peníze nečekejte.“ Proč? Na pomoc cestovkám vyrobila vláda minulý rok zákon Lex voucher, který stanovil, že všichni, již místo zaplaceného zájezdu, který se měl uskutečnit v době od 20. února do 31. srpna 2020, nemohli z důvodu epidemie na tento zájezd odjet, dostanou bez jejich souhlasu písemný voucher. Podle práva to byl poněkud neobvyklý způsob. Voucher byl závazkem cestovní kanceláře, že na jeho základě poskytne zákazníkovi do 31. srpna 2021 jako náhradu jiný zájezd ve stejné kvalitě i  ceně. Pokud zákazník do uvedeného data tuto možnost nevyužije (nemusí využít), cestovka mu na jeho žádost do 30. září 2021 peníze za zájezd vrátí v plné výši bez storno poplatků. A bohužel také bez úroků, které by mohly činit zhruba 4 % ze zaplacené částky (z 10 tisíc 400 Kč). Zákon říká „musí vrátit“ a  stát má možnost k  tomu cestovku donutit. Ovšem je určitá obava, že mnohé z nich termín vrácení nevyužitých voucherů nedodrží. Cestovky však minulý rok využily tohoto návodu a  začaly vydávat zákazníkovi své vlastní vouchery, a to mimo platnost a podmínky zákona Lex voucher. Taková potvrzení jsou však jen obchodním ujednáním mezi zákazníkem a  cestovkou, s  jejichž podmínkami zákazník předem souhlasil. Ministerstvo upozorňuje, že v  těchto případech je nutné vouchery podle ujednání využít v  plné výši, protože ze strany ministerstva neexistují prostředky, jak donutit cestovky tyto peníze vrátit. Nelze také doložit, že některé cestovky vydávaly své vouchery s vědomím, že peníze nevrátí. Proto ať již máte jakýkoliv voucher, vyměňte jej za zájezd, za svoji dovolenou.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*