Registrace dětí do šumperských mateřinek bude spuštěna od dubna

ŠUMPERK • Od čtvrtka 1. dubna můžou rodiče přihlásit své děti do mateřských škol v Šumperku. Přihlášení bude probíhat, stejně jako v předchozích letech, formou elektronické registrace k zápisu. Samotný zápis se uskuteční v úterý 4. a ve středu 5. května.

Marcela Slavíková

„Elektronická registrace dětí k  předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhá pouze v  mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město. Jedná se o tři mateřské školy – MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, MŠ Veselá školka v Šumperku, Prievidzská 1. V  ostatních mateřských školách se uskuteční zápisy klasickou formou bez předchozí registrace,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Olga Hajduková. Elektronický registrační systém je k dispozici na webových stránkách města www.sumperk.cz v sekci Potřebuji vyřídit – Školství – Aktuálně a také na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Zákonní zástupci své dítě zaregistrují do elektronického systému zápisu, kde vyplní žádost o přijetí dítěte k  předškolnímu vzdělávání. Samotný zápis do MŠ bude probíhat ve dnech 4. a  5. května. Rodiče budou potřebovat vytisknuté požadované dokumenty, občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o  zdravotním stavu dítěte. V  případě, že zákonní zástupci nemají možnost přístupu k  internetu nebo k  tiskárně, informují se o  dalším postupu u  mateřské školy, do níž své dítě přihlašují. O  tom, jakým způsobem proběhne samotný zápis dětí v úterý 4. a ve středu 5. května, rozhodnou protiepidemiologická opatření. Bližší informace budou zveřejněny na jednotlivých stránkách mateřských škol.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *