Školy znovu otevřely. Jsou připravené na návrat žáků do školních lavic?

ČÁST ŽÁKŮ SE VRÁTILA DO ŠKOL

Vladimír Valouch

ŠUMPERK • Včera se po více než 2 měsících znovu otevřely dveře pro první žáky základních škol. Jak jsou školy na toto znovuotevření připravené a v jakém režimu bude výuka a provoz ve školách probíhat, jsme se ptali ředitele ZŠ Sluneční v Šumperku Hynka Pálky.

Do této školy rodiče dobrovolně k opětovné docházce přihlásili 119 dětí, což je zhruba polovina žáků, kteří podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR mohli do škol opět nastoupit. „Kapacita kaž­­dé třídy byla omezená na 15 žáků. Celkem jsme včera otevřeli 11 tříd, přitom ne v kaž­­dé třídě byla povolená kapacita naplněna. Rozdělení přihlášených dětí nám vyšlo akorát, abychom se vyhnuli jejich spojování. Všechny žáky tak budou vyučovat pedagogové, na které jsou děti zvyklé,“ uvedl Pálka.

Provoz školy bude až do
30. 6. ve zvláštním režimu: „Rodiče mohou děti přivádět ke škole do určených sektorů, ve kterých si je ve stanovený čas, po určitých intervalech, budou učitelé odvádět do tříd. Po celou dobu vyučování platí zpřísněné hygienické podmínky – rozestupy mezi všemi osobami, užívání dezinfekce, roušek, oddělenost jednotlivých tříd, a to i o přestávkách. Vše dle nařízení ministerstva,“ vyjmenovává ředitel. Po ukončení výuky budou všechny prostory opět důkladně vydezinfikovány.

Svůj provoz obnoví také školní jídelna a družina. I zde však budou zachovány stejné skupiny dětí – vystřídá se u nich pouze pedagogický dozor. „Učitelé 1. stupně to nyní budou mít obzvláště náročné – dopoledne se budou věnovat dětem ve třídách, odpoledne pak i ostatním, které rodiče ponechali doma, a to formou elektronické výuky – tedy přípravou úkolů, videorozhovory, kontrolou prací žáků a podobně,“ vysvětluje zkušený pedagog a dodává: „Je velkým štěstím, že právě od tohoto školního roku jsme zahájili provoz elektronické žákovské knížky a také díky tomu jsme neměli potíže přejít rychle do elektronické dálkové podoby komunikace se žáky a jejich rodiči. I proto se opatření negativně nepromítla ani při zápisu budoucích prvňáčků. Pokud nás těžkosti spojené s protivirovými opatřeními někam posunuly, tak mimo jiné právě ve využití moderních technologií a možností pro vzdálenou výuku,“ uvažuje Pálka.

Ten zároveň rodiče školáků uklidňuje, že známkování tentokrát bude velmi mírné a během prvního pololetí příštího roku čeká žáky společně s výukou nového učiva také opakování nestandardně probrané látky. „Rozhodně se nikdo nemusí bát, že by žáci učivo nezvládli nebo že bychom na ně kladli zvýšené nároky – učební plány upravíme tak, abychom vše zvládli bez potíží,“ ujišťuje ředitel a dodává: „Ti žáci, kteří po dobu uzavření škol poctivě pracovali na zadaných úkolech a dále pracovat budou, se mohou těšit na odpovídající ohodnocení této jejich snahy.“

Ten závěrem dodává, že i jménem jeho kolegů ze šumperských základních škol velmi děkuje Městu Šumperk za příkladnou podporu a zajištění prostředků a pomůcek nezbytných pro toto znovuotevření škol.

Děti se vrátily do škol a školek. I když je účast dobrovolná, záškoláctví podle ředitelů nehrozí

Vladimíra Bartoňová

ZÁBŘEH • Do škol a školek se vrátil život. 11. května nastoupili deváťáci a 25. května předškoláci a žáci prvního stupně. Zábřežská ZŠ a DDM Krasohled zpřístupnila i nově vybudované dopravní hřiště.

„Ve dvou skupinách máme deváťáky, absolvují přípravu na přijímací zkoušky pět dnů v týdnu, čtyři vyučovací hodiny denně,“ informovala Týden na severu ředitelka Markéta Bahounková Bartášková. Ostatní zábřežské školy deváťáky vyučují jen dva dny v týdnu.

„Jedná se o žáky, kteří nejsou přijatí na střední školy. Co přípravu nepotřebují, nenastoupili,“ doplnila Bartášková s tím, že i když se jedná o docházku na základě dobrovolnosti, možnost připravit se na zkoušky pod dohledem učitelů využili všichni potřební žáci.

„Přišlo mi to smysluplnější, než se učivem sám prokousávat doma,“ zhodnotil návrat budoucí absolvent Martin. „A taky už se mi stýskalo po kamarádech,“ dodal předtím, než se začlenil do téměř dvou desítek podobně smýšlejících spolužáků.

Poněkud jiná je situace u žáků prvního stupně. Ti mohli do škol poprvé vstoupit v podělí 25. května. V omezeném počtu a neměnném složení.

ZŠ B. Němcové, Zábřeh

„Z celkových dvanácti tříd jsme výuku poskládali do 12 skupin. Zájem projevilo zhruba 60 % rodičů žáků prvního stupně. Zrušili jsme zvonění a organizaci výuky nechali v režii učitele,“ uvedl k pokoronavirové výuce Pavel Nimrichtr, ředitel zábřežské pavilonové školy, která se během nouzového stavu celou dobu starala o děti zdravotníků a zaměstnanců v první linii. Tato aktivita se s nástupem dětí do školy zrušila a nahradily ji odpolední aktivity pro vlastní žáky.

ZŠ Školská, Zábřeh

„Ustanovili jsme 17 patnáctičlenných skupin, k některým jsme přidali druhého učitele a žákům 5. tříd i ang­ličtináře,“ popsal nový systém výuky žáků prvního stupně ředitel ZŠ Školská Miloš Lachnit. Největším problémem je podle něho sladit stravování tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkaly. Celkový počet nově nastoupených dětí je 75 %, 50 % se ve škole stravuje a 25 % absolvuje i odpolední aktivity.

ZŠ a DDM Krasohled, Zábřeh

Na již zmíněné ZŠ a DDM Krasohled se bude do konce června ve stanovených skupinách po škole pohybovat okolo 90 mladších školáků z celkových 160. „Učit se budou v blocích, čtyři vyučovací hodiny denně. Děti zabavíme i odpoledne,“ sdělila podrobnosti Bartášková s tím, že děti budou moci využívat nově vybudované dopravní hřiště, které škola operativně uvolnila k výuce.

„Od 26. května zahájíme dopravní výchovu na tomto hřišti, pro veřejnost chystáme otevření od 1. července. Slavnostní otevření by pak mělo být na přelomu srpna a září,“ uvedla ředitelka zábřežské sídlištní školy, rozšířené o dům dětí a mládeže, který výukové programy na dopravním hřišti povede.

V mateřských školách necelá jedna polovina

O něco nižší než u nejmladších školáků mají zájem o znovuobnovení školní docházky rodiče předškolních dětí. Ty se do pěti zábřežských mateřských škol rozhodlo znovu umístit 215 rodičů.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*