S novým školním rokem nová pravidla: jaká budou?

KRAJ · Začátek školního roku se blíží, jak bude vypadat nástup žáků a studentů do škol? Ministerstvo školství připravilo manuál, který určí mož-nosti, jakým způsobem budou školy od září fungovat.

Už v minulém školním roce se vyskytli žáci, jejichž zákonní zástupci od- mítli ve testování svých dětí ve školách. Od září mohou neotestovaní žáci do školy pouze s podmínkou, že na sobě budou mít po celou dobu pobytu ve škole respirátor nebo roušku. V některých případech by měli být také odděleni od testovaných žáků. Ministerstvo zdravotnictví má školám doporučit, aby neotestovaným žákům zajistily samostatnou místnost, kde se budou moci občerstvit, žáci mají mít vyhrazené také vlastní sociální za- řízení. Dítě bez testu, roušky nebo respirátoru nebude mít možnost prezenční výuky. Od nového školního roku se rozšiřuje také kapacita účastníků pěveckých sborů, které může navštěvovat až 50 osob. Ne- otestovaní žáci nebudou smět zpívat ani cvičit.

Jaká mají od září platit pravidla pro školy
• Žáci základních a středních škol se na začátku září třikrát otestují antigenními testy v termínech 1. nebo 2. září, 6. a 9. září. Jestliže se v ně- kterých okresech vyskytne více než 25 pozitivních případů na 100 tisíc testů, má se prodloužit testování, a to v rámci školy nebo regionu.

• Pro děti neotestované na covid-19 bude ve škole povinná ochrana dýcha- cích cest. V případě, že tuto skutečnost jejich zákonní zástupci odmítnou, nebudou se žáci moci účastnit prezenčního vzdělávání.

• Povinnost nošení roušek nebo respirátorů se má odvíjet od aktuálních mi- mořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Očekává se, že průběh bude podobný jako v červnu, nebudou tedy povinné zřejmě pouze ve třídách.

• Na doporučení ministerstva zdravotnictví by měly školy od září zacho- vávat v co největší míře homogenitu skupin dětí a omezit slučování tříd, přesuny tříd, střídání učeben, hromadné školní akce a sdílení pomůcek.

(ms)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*