SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA TÝDNE

Vyúčtování energií a služeb

V současné době dostáváme vyúčtování elektřiny, plynu a také služeb, tedy dodávky tepla, vody, osvětlení společných prostor a jejich úklid , za výtah a podobně. Tato vyúčtování mají jednu společnou věc – nemají odkladný účinek, tedy účtovanou částku je nutné ve lhůtě zaplatit a teprve potom podat reklamaci či námitku.

Vyúčtování elektřiny a plynu se reklamuje. Reklamaci je vhodné poslat doporučeně a nechat si poštou potvrdit den doručení, třeba formou SMS, a tu si uschovat. Dodavatel energií totiž musí reklamaci vyřídit do 15 ti dnů od jejího doručení. Pojem vyřízení znamená, že v této době ji musí uznat, nebo zamítnout. Když dodavatel lhůtu 15 dnů nedodrží, má zákazník nárok na náhradu 600 Kč u elektřiny a 750 Kč u plynu za každý den prodlení. Pokud není reklamace vyřízena ke spokojenosti zákazníka, může se tento obrátit na Energetický regulační úřad, v našem případě na jeho pobočku v Ostravě .

U služeb je to trochu jinak. U bydlení v nájmu je rozsah poskytovaných služeb a vyúčtování zpravidla stanoveno v nájemní smlouvě s pronajímatelem. Každý poplatník má právo:

– nahlédnout do podkladů na jejichž základě bylo provedeno vyúčtování,

– vyžádat si od autora vyúčtování doložení nákladů na každou službu,

– požadovat vysvětlení jakým způsobem byly služby rozúčtovány,

– znát jak byla stanovena výše záloh na tyto služby,

– pořídit si od předkladatele kopie podkladů k vyúčtování,

Pokud najde nájemník nesrovnalosti, má možnost do 30 dnů od doručení vyúčtování podat námitku (ne reklamaci), na kterou musí do dalších 30 dnů obdržet odpověď. Vyúčtování i námitka je písemnou formou. Když není dodržena lhůta na předložení vyúčtování, která je 4 měsíce od konce zúčtovacího období, nebo lhůta na vyřízení námitky, je možné požadovat pokutu ve výši 50, – Kč za každý den zpoždění. Pokud není reklamace či námitka vyřízena podle představ uživatele a ten má k takové námitce věrohodné důkazy, je možné se obrátit na soud.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*