V Zábřehu začíná rekonstrukce parkoviště u kulturního domu a polikliniky

Jedno z nejvyužívanějších parkovišť u kulturního domu a městského stadionu se již brzy dočká kompletní obnovy. Spolu s parkovištěm dostane novou podobu přiléhající část ulice Postřelmovské, prostranství před poliklinikou a autobusové zastávky.

Projekt zahrnuje stavební práce spočívající ve stavebních úpravách páteřní silnice III/31527 (ulice Postřelmovská) s ohledem na stávající dopravní připojení ulice Bezručova a nových parkovišť za kulturním domem a před poliklinikou včetně odbočovacích pruhů a nových cyklopruhů. Současně dojde i k rekonstrukci stávajících chodníků a doplnění nových chodníkových ploch včetně zeleně. Upraven bude také přístup a osvětlení k pomníku vojákům Rudé armády. Cestující se dočkají nově řešených autobusových zastávek. Samozřejmostí je nová síť veřejného osvětlení. 

V rámci rekonstrukce parkoviště za kulturním domem a přiléhajících částí ulic Postřelmovská a Bezručova proběhne od 18. července do 24. listopadu 2022 úplná uzavírka dopravního provozu na ulici Postřelmovská, Bezručova, Československé armády mezi kulturním domem a prodejnou Denali a parkoviště za kulturním domem. Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách.

Etapa 1 bude probíhat na části A a B od 18.07.2022 do 20.10.2022.

Etapa 1A od 18.07.2022 do 17.09.2022 – Silnice III/31527 ulice Postřelmovská v úseku od kruhové objezdu se silnicí II/315 až po křižovatku s ulicí Bezručova, parkoviště za kulturním domem.

Etapa 1B od 18.09.2022 do 20.10.2022 – Etapa 1A + ulice Československé armády mezi kulturním domem a prodejnou Denali v úseku od křižovatky se silnicí II/315 po mateřskou školu Pohádka. 

V rámci etapy 1B po dobu uzavření části ulice Československé armády mezi kulturním domem a prodejnou Denali, bude dále jednosměrná místní komunikace ulice Československé armády zobousměrněna.

Etapa 2 bude probíhat od 21.10.2022 do 24.11.2022
Silnice III/31527 ulice Postřelmovská v úseku od křižovatky s ulicí Bezručova po křižovatku s ulicí Třešňová, ulice Bezručova v úseku od křižovatky s ulicí Postřelmovská po křižovatku s ulicí Školská.

Objízdná trasa je navržena:Po silnicích II/315 ulice Československé armády, Leštinská, I/44 a III/31527 ulice Postřelmovská.
Rekonstrukce se dotkne i vedení linek veřejné autobusové dopravy a městské hromadné autobusové dopravy. 

Vedení krajských autobusových linek:18. 7. – 17. 9. 2022 během etapy 1A 
Předmětným úsekem silnice III/31527 nebude umožněn spojům dotčených linek průjezd.
Dotčené spoje linek jedoucí v úseku Zábřeh – Postřelmov/Lesnice budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,,aut.st. po silnici II/315 (ul. Dvorská) [v opačném směru na zastávku Zábřeh,,aut.st. po II/315 (ul. Sušilova), MK (ul. Morávkova, Valová)], II/369 (ul. Dvorská), MK (ul. Bezručova), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,,Zubní odd. Dále po III/31527 (ul. Postřelmovská), a dále ve svých trasách dle platných licencí.
Dotčené spoje linek, které končí nebo začínají na zastávce Zábřeh,,poliklinika budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/31527 (ul. Postřelmovská), MK (ul. Bezručova), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,Zubní odd. Dále po II/369 (ul. Dvorská), II/315 (ul. Sušilova), MK (ul. Morávkova, Valová), II/315 (ul. Dvorská), II/369 (ul. Dvorská), MK (ul. Bezručova), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,,Zubní odd., a dále ve svých trasách dle platných licencí.
Dotčené spoje linek 930212, 930280 a 933246, které neobsluhují zastávku Zábřeh,,aut.st. budou vedeny po obousměrné objízdné trase z kruhového objezdu po silnici II/315 (ul. nám. Osvobození, Žižkova, Valová, Dvorská), II/369 (ul. Dvorská), MK (ul. Bezručova), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,,Zubní odd., a dále ve svých trasách dle platných licencí.
Dotčené spoje linky 932272 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,,Na Křtaltě, MK (ul. Na Křtaltě, Třešňová), III/31527 (ul. Postřelmovská), MK (ul. Bezručova), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,,Zubní odd. Dále po II/369 (ul. Dvorská), II/315 (ul. Sušilova), MK (ul. Morávkova, Valová).
Zastávka Zábřeh,,poliklinika nebude obsluhována.
18. 9. – 20. 10. 2022 během etapy 1B
Uzavřeným úsekem silnice III/31527 nebude stále umožněn průjezd dotčených spojů, které budou vedeny po výše uvedených objízdných trasách včetně obsluhy náhradní zastávky Zábřeh,,Zubní odd. místo zastávky Zábřeh,,poliklinika.21. 10. – 24. 11. 2022 během etapy 2 
Předmětnými úseky silnice III/31527 a MK Bezručova nebude umožněn spojům dotčených linek průjezd.
Dotčené spoje linek jedoucí v úseku Zábřeh – Postřelmov/Lesnice budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,,aut.st. po silnici II/315 (ul. Dvorská) [v opačném směru na zastávku Zábřeh,,aut.st. po II/315 (ul. Sušilova), MK (ul. Morávkova, Valová)], II/369 (ul. Dvorská), III/36919, I/44 (směr Postřelmov, případě směr Lesnice ze I/44 po III/3701), a dále ve svých trasách dle platných licencí.
Vybrané spoje budou dále vedeny ze zastávky Zábřeh,,aut.st. po silnici II/315 (ul. Valová, Žižkova, nám. Osvobození), kruhovým objezdem zpět (případně budou pokračovat po II/315 ul. Československé armády směr Zábřeh,,žel.st.).
Dotčené spoje linek, které končí nebo začínají na zastávce Zábřeh,,poliklinika budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/31527 (ul. Postřelmovská), MK (ul. Třešňová), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,,Třešňová. Dále po MK (ul. Tunklova), II/315 (ul. Československé armády), kruhovým objezdem zpět po II/315 (ul. Československé armády), MK (ul. Tunklova, Třešňová), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,,Třešňová. Dále po III/31527 (ul. Postřelmovská), a dále ve svých trasách dle platných licencí.
Dotčené spoje linek 930212, 930280 a 933246, které neobsluhují zastávku Zábřeh,,aut.st. budou vedeny po obousměrné objízdné trase po silnici II/315 (ul. Československé armády), kruhovým objezdem po II/315 (ul. nám. Osvobození), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,,nám. Osvobození. Dále po II/315 (ul. Žižkova, Valová, Dvorská), II/369 (ul. Dvorská), III/36919, I/44 (směr Postřelmov), a dále ve svých trasách dle platných licencí.
Dotčené spoje linky 932272 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,,Na Křtaltě, MK (ul. Na Křtaltě, Třešňová, Tunklova), II/315 (ul. Československé armády), kruhovým objezdem po II/315 (ul. nám. Osvobození), obslouží náhradní zastávku Zábřeh,,nám. Osvobození. Dále po II/315 (ul. Žižkova, Valová, Dvorská, Sušilova), MK (ul. Morávkova, Valová). 
Zastávka Zábřeh,,poliklinika nebude obsluhována.
Na dotčené linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Vedení linek Městské hromadné dopravy Zábřeh:
Autobusům linek MHD 936001 a 936002 nebude umožněn průjezd a budou vedeny po objízdné trase takto:

Etapa 1936001
Spoje směr nemocnice
Z AZ Zábřeh,Třešňová na sil. III/31527 ul. Postřelmovská, MK ul. Bezručova na náhradní AZ Zábřeh,Zubní odd., dále po MK ul. Bezručova, sil. II/369 ul. Dvorská, sil. II/315 ul. Sušilova, MK ul. Morávkova, ul. Valová na AZ Zábřeh,aut. st., dále po sil. II/315 ul. Valová, ul. Zižkova, nám. Osvobození, otočení vozidla na okružní křižovatce s výjezdem na nám. Osvobození na AZ Zábřeh,nám. Osvobození, ul. Žižkova, na MK Masarykovo nám. na AZ Zábřeh,nám. Masarykovo a dále dle JŘ.
Spoje směr Skalička
Z AZ Zábřeh,nám. Osvobození přes okružní křižovatku zpět na sil. II/315 nám. Osvobození, ul. Žižkova, ul. Valová, sil. II/315 ul. Dvorská, sil. II/369 ul. Dvorská, MK ul. Bezručova na náhradní AZ Zábřeh,Zubní odd., sil. III/31527 ul. Postřelmovská a dále dle JŘ.
Zastávka Zábřeh, poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce MHD Zábřeh,Zubní odd. v ul. Bezručova.
936002
Z AZ Zábřeh,ČSA na MK ul. Tunklova, ul. Třešňová, sil. III/31527 ul. Postřelmovská, MK ul. Dlouhá na AZ Zábřeh,Motel, zpět na sil. III/31527 ul. Postřelmovská, MK ul. Bezručova na AZ Zábřeh,Zubní odd., ul. Mánesova, ul. Severovýchod na AZ Zábřeh,IV. škola, ul. Strejcova na AZ Zábřeh,Strejcova, ul. Bezručova, sil. II/369 ul. Dvorská, sil. II/315 ul. Sušilova, MK ul. Morávkova, ul. Valová na AZ Zábřeh,aut. st., dále po sil. II/315 ul. Valová, ul. Žižkova, nám, Osvobození, přes okružní křižovatku na AZ Zábřeh, nám. Osvobození, ul. Žižkova, ul. Valová, ul. Sušilova na AZ Zábřeh,Sušilova-škola a dále dle JŘ.
Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce MHD Zábřeh,Zubní odd. v ul. Bezručova.
Na linky MAD Zábřeh 936001 a 936002 budou vydány výlukové JŘ, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaných výlukových JŘ.
Etapa 2
Autobusům linek MHD 936001 a 936002 nebude umožněn průjezd a budou vedeny po objízdné trase takto:
936001
Spoje směr nemocnice
Z AZ Zábřeh,Na Křtaltě dále po MK ul. Na Křtaltě, ul. Tunklova, sil. II/315 ul. Československé armády, na AZ Zábřeh,nám. Osvobození a dále dle JŘ. 

Spoje směr Skalička
Z AZ Zábřeh,nám. Osvobození přes okružní křižovatku na sil. II/315 ul. Československé armády, MK ul. Tunklova, ul. Třešňová, sil. III/31527 ul. Postřelmovská a dále ve stávající trase, z AZ Zábřeh,Zubní odd., dále po MK ul. Bezručova, ul. Mánesova, ul. Na Hejtmance, sil. III/31527 ul. Postřelmovská, MK ul. Třešňová a dále dle JŘ.
Nebude obsluhovaná AZ Zábřeh,Třešňová (směr nemocnice) bez náhrady.
Zastávka Zábřeh, poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce MHD Zábřeh,nám. Osvobození.

936002Z AZ Zábřeh,ČSA na MK ul. Tunklova, ul. Třešňová, sil. III/31527 ul. Postřelmovská, ul. Dlouhá na AZ Zábřeh,Motel, zpět na sil. III/31527 ul. Postřelmovská, MK ul. Alšova, ul. Severovýchod na AZ Zábřeh,IV. škola, ul. Strejcova na AZ Zábřeh,Strejcova, ul. Bezručova, sil. II/369 ul. Dvorská, sil. II/315 ul. Sušilova, Mk ul. Morávkova, ul. Valová na AZ Zábřeh,aut. st., dále po sil. II/315 ul. Valová, ul. Žižkova, nám. Osvobození a přes okružní křižovatku na AZ Zábřeh,nám. Osvobození, dále po ul. Žižkova ul. Dvorská ul. Sušilova na AZ Zábřeh,Sušilova-škola a dále dle JŘ.
Zastávka Zábřeh, poliklinika nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce MHD Zábřeh,nám. Osvobození.
Nebude obsluhovaná Zábřeh,Zubní odd. bez náhrady.
Na linky MHD Zábřeh 936001 a 936002 budou vydány výlukové JŘ, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí nebo doplnění nových nácestných zastávek v rámci připravovaných výlukových JŘ.
Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a výlukové jízdní řády naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-ulic-postrelmovska-a-bezrucova-v-zabrehu/.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*