Systém varování a informování obyvatelstva byl dokončen

ŠUMPERK • Obnova systému varování a informování občanů města Šumperka byla dokončena. V rámci této akce byly postupně nahrazeny stávající rotační sirény novými elektronickými, které jsou schopny mimo varovného tónu poskytovat i verbální informaci o druhu ohrožení a informovat občany, jak v případě nastalé krizové situace postupovat.

V místech s pravděpodobnějším výskytem většího rizika, jako jsou například povodně nebo únik nebezpečných látek a podobně, byl systém z důvodu zajištění větší srozumitelnosti verbální informace doplněn o bezdrátové hlásiče instalované zpravidla na sloupy veřejného osvětlení. Součástí systému jsou také zařízení pro sběr dat, díky jejich rychlému vyhodnocení mohou být občané včas varováni před blížícím se nebezpečím povodní. „Systém automaticky, bez nutnosti lidské obsluhy, sbírá potřebné informace například o aktuální výšce vodních hladin na tocích ve městě. V případě překročení stanoveného limitu pro jednotlivé stupně povodňové aktivity systém předá informaci na mobilní telefony členům povodňové komise. Tím pádem bude možné rychleji reagovat a řešit mimořádné události,“ vysvětlila vedoucí krizového řízení města Šumperka Zuzana Matějčková. (mich)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*