Radní a zastupitelé mluví o konci koalice II.

(pokračování ze strany 1) První část naleznete zde >>

Šlo o  odvolání ze správní rady PMŠ, kdy proti měli být radní z hnutí Pro Šumperk (KDU-ČSL), pro naopak zástupce navrhovatele ANO 2011 Jakub Jirgl, Radan Volnohradský a  Jana Rybová Kunčarová, společně s  místostarostkou Martou Novotnou (v  současné době nezařazenou) a Romanem Mackem (ODS). „Považuji toto jednání za porušení všech dohod, které strany účastnící se na současném vedení města Šumperka měly. K tématu, že v  zásadní věci fungování města a  městských společností byl přehlasován starosta města radními z  ostatních stran, budu požadovat svolání jednání na úrovni koaličních partnerů. Při takovýchto podrazech totiž naše město fungovat nemůže,“ dodává radní Michael Kohajda, který se musel z  jednání na poslední chvíli omluvit, což někteří dávají do souvislosti s předložením materiálu rychlého odvolání Karla Hoška. „Toto mohu jednoznačně vyloučit. O materiálu by bylo hlasováno bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost někoho z  členů rady,“ dodává místostarosta Jakub Jirgl. Radní také na jednání schválili nahrazení obou postů. Předsedou komise pro strategický rozvoj se stal Abayomi Omishore. Novým členem správní rady PMŠ je Valerie Hrubá. Karel Hošek jak v  komisi, tak v PMŠ, kde se dle jeho kolegů mimo jiné výrazně podílel na projektu dostavby zimního stadiónu, jehož realizace má aktuálně začít, působil od roku 2019. „Stojím si za svým postupem proti 5. změně územního plánu, který vedl ke stažení nepřipraveného, neprojednaného a až toxického materiálu. Moje iniciativa společně s  obyvateli ze Šumavské prozatím ochránila město před neřízeným uspokojováním korporátních zájmů či arbitrážními soudy za zmařenou investici. Jsem si jist, že jsem neuvedl žádnou nepravdivou informaci,“ uvedl ke svému odvolání Karel Hošek a dodal: „Děkuji vedení města za dosavadní spolupráci, byť byla skrze nepředkládání materiálů do komise několik měsíců paralyzována. Doufám, že s  novým předsedou získá komise opět přístup k  připravovaným projektům a  dokumentům a bude moci pomáhat městu lépe připravovat své investiční záměry.“ (vel)

1 Trackback / Pingback

  1. Co se děje na šumperské radnici? Předseda komise strategického rozvoje města Šumperka a člen správní rady PMŠ byl nečekaně odvolán – Týden na severu

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*