Nové zázemí Škoda arény vyjde na bezmála 40 miliónů korun

ŠUMPERK · Podniky města Šumperka, kterým zimní stadión, nedávno přejmenovaný na Škoda arénu, patří, nyní čekají na rozhodnutí Národní sportovní agentury o přidělení dotace, o kterou před časem požádaly. Nové zázemí Škoda arény mají využívat nejen hokejisté, ale také další sportovci. S realizací chce radnice začít hned, jakmile tento projekt získá dotace. Stavět má firma Fortex Stavby s. r. o., která měla předložit nejlevnější a také nejvýhodnější nabídku.

PMŠ již obdržely na výstavbu dotační peníze od Olomouckého kraje ve výši čtyři sta tisíc korun. „Na projekt přístavby šaten u zimního stadionu je vydáno stavební povolení. V únoru jsme vypsali veřejnou zakázku a z přihlášených firem jsme vybrali Fortex Stavby, které předložily nejvýhodnější a nejlevnější nabídku,“ uvedl Miroslav Pospíšil, ředitel Podniků města Šumperka. Ten také potvrdil, že soutěž „srazila“ cenu vycházející z prováděcí projektové dokumentace o čtrnáct procent, což představuje téměř šest a půl miliónu. Investice tak přijde na 39,74 miliónu korun bez DPH. Kryta by měla být hned z několika zdrojů. „Podali jsme žádost o dotaci z titulu regionální sportoviště, který vypsala Národní sportovní agentura. Město se zavázalo podpořit projekt osmi milióny korun a z vlastních zdrojů máme na tuto stavbu nachystáno patnáct miliónů v podobě výtěžku z prodeje ubytovny Sport,“ přiblížil možnosti financování Miroslav Pospíšil. Začátkem června obdržely PMŠ krajskou dotaci z programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení. „Žádali jsme kraj o jeden milión, krajské zastupitelstvo ale rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši čtyři sta tisíc korun. Tyto peníze lze použít na výdaje spojené se stavebními úpravami a přístavbou zimního stadiónu, ale i na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku či na dodávky vybavení,“ vysvětlil ředitel PMŠ. V současnosti probíhá jednání s dodavatelskou firmou ohledně podepsání smlouvy, kterou musejí PMŠ ještě v srpnu odeslat Národní sportovní agentuře. „Naše žádost již prošla věcnou kontrolou, při níž nebyly zjištěny žádné nedostatky. Do konce měsíce by mělo dojít k registraci, poté bude následovat rozhodnutí o přidělení dotace,“ uvedl Pospíšil. Vlastní realizace stavebních úprav a přístavby je podle něj rozdělena do dvou etap. Nesmí totiž omezit průběh hokejové sezóny. S výrobou ledu se přitom letos začalo již začátkem června. „To byla velká změna oproti minulým rokům, kdy ledování probíhalo na přelomu července a srpna. Letos v červnu jsme už ale věděli, že budeme mít stadión vykrytý téměř ze sta procent. Trénují zde totiž nejen domácí týmy, ale také kluby z okolních měst, kde led nemají. I proto si zde lidé mohli zabruslit o víkendech a předpokládáme, že bruslení pro veřejnost budeme i nadále nabízet,“ podotkl ředitel. Výstavbu zázemí chtějí PMŠ zahájit hned, jak to bude možné. První etapa zahrnuje demoliční a výkopové práce, podbetonování přilehlého obvodového zdiva stadiónu, vybudování základů a zděných konstrukcí přístavby a položení inženýrských sítí. „Součástí přístavby je i zásah do severní tribuny, která bude po zimní sezóně zbourána a nahrazena montovanou kovovou konstrukcí. Stěnu oddělující zimní stadión a přístavbu včetně provizorních výplní otvorů musí zhotovitel dokončit tak, aby byl zajištěn běžný provoz zimního stadiónu,“ ujistil Pospíšil. Stávající šatny v objektu zimního stadiónu jsou podle radnice ve velmi nevyhovujícím stavu. Potřebám hokejistů údajně neodpovídají prostorově, kapacitně ani z hygienického hlediska. „Přístavba vyroste na zelené ploše a bude navazovat na stávající severní obvodovou stěnu objektu. V prostoru současné Škoda arény se vybuduje nová severní tribuna, pod kterou vzniknou skladové prostory, sušárny, prádelny a chodby. Ve dvoupodlažním objektu se budou vedle šaten nacházet také posilovna, umývárny a toalety, učebny, sklady, klubovny, technické místnosti a regenerační zóna. Ta by měla sloužit nejen hokejistům, ale i všem sportovcům a sportovním klubům v areálu Tyršova stadionu,“ uvedla tisková mluvčí radnice Soňa Singerová. (ms)

1 Trackback / Pingback

  1. 94. rada města Šumperka. Co se řešilo?

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*