Smlouvy o dodávkách energie

Ceny energií letí nahoru a dodavatelé se snaží vypovídat smlouvy či dokonce se odběratelů zbavit. Někteří již oznámili, že podmínky ve smlouvách nemohou dodržet. Jak je to tedy se smlouvami, které máme doma?

V prvé řadě je nutné si smlouvy dobře přečíst a případně se o nich poradit. Můžeme zjistit, že máme s dodavatelem smlouvu na dobu určitou s fixací ceny po celou dobu platnosti smlouvy. Pak se nic neděje a dodavatel musí smlouvu dodržet až do data její platnosti. Dodavatel se bude pochopitelně snažit takovou smlouvu zrušit, bude i vyhrožovat, ale to mu v tomto případě není nic platné. Má, co si sjednal.

Smlouvu můžete mít ale na dobu neurčitou s fixací ceny na celou dobu její platnosti nebo s pevnou cenou jen do určitého data. U těchto smluv mohou nastat násle- dující případy.

a) Ve smlouvě si dodavatel sjednal právo a my jsme mu to podepsali, že může zvýšit cenu nebo změnit jiné smluvní podmínky. Smlouva ale musí obsahovat rozsah možných změn.

b) U těchto smluv musí být odběratel vždy informován o změně ceny písemně měsíc před datem změny. Současně musí být odběratel informován o možnosti odstoupení od smlouvy bez sankce ze strany dodavatele. Neoznámená změna ceny je změnou neúčinnou, tedy neplatí.

c) U smluv na dobu neurčitou může dodavatel takovou smlouvu kdykoliv vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. To také v současné době u pro ně nevýhodných smluv dělají. My tedy můžeme od takového dodavatele odejít jinam, ale také můžeme zůstat a respektovat jeho cenu.

d) Dodavatel nám může nabídnout velkoobchodní cenu proměnnou podle situace na burze. Pokud bychom takovou nabídku přijali, budeme muset sledovat burzovní zprávy, což u nás není zvykem a není to odborníky doporučováno.

e) Pokud dodavatel není schopen smlouvu dál plnit, může ji ukončit pouze v případě, že si takové právo sjednal ve smlouvě v době, kdy ji uzavíral. Vy nemusíte přistoupit na změnu produktu nebo změnu smlouvy.

Můžete mít ale i obyčejnou smlouvu o dodávkách energie bez jakéhokoliv doplnění. Dodavatel vám oznámí 30 dnů předem, že zvyšuje cenu energie. Pokud nesouhlasíte, můžete do 10 dnů před změnou bez jakékoliv sankce přejít k jinému dodavateli, který se vám bude zdát lepší. Ale oni zdraží všichni.

Dvě upozornění závěrem. Když u jednoho dodavatele ukončím smlouvu, musím si k datu ukončení sjednat jiného dodavatele. Jinak smlouva platí dál, nebo budete svítit svíčkami. A pozor na telefony – jak stále zdůrazňuji – volající zaměstnanci dodavatele jsou proškoleni v dávání tzv. chytáků. A protože změnu smlouvy lze uzavřít i po telefonu, je potřeba dávat pozor, abyste neřekli „ano“ na změny, o které nestojíte.

Jiří Makoň tel.: 732 755 788 • jmakon@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*