Milostivé léto s exekucemi

Toto léto odpouští dlužníkům část exekuce u dluhů vůči státu, obcím nebo jimi vlastněných podniků či s jejich většinovou účastí. Klasickým případem je třeba exekuce na zdravotním pojištěním, nájemném v obecních bytech, poplatky obci, černá jízda v MHD, dluhy za energii u společností se státní účastí ČEZ (EON, BE apod. účast státu nemají), z dřívějška regulační poplatky u lékaře apod. Netýká se peněžitých trestů, dluhů za škody způ- sobené úmyslně či v opilosti, dluhů na výživném a podobných.

U těchto exekucí mohou občané v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 požádat za určitých podmínek o snížení exekuční částky, aby mu zbyla k úhradě jen původní dlužná částka a náklady na exekuci ve výši 908 Kč. Stát tak dlužníkovi odpustí všechny úroky, poplatky z prodlení a náklady na vymáhání.

Jaké jsou ony podmínky? Dluh je vůči státu, obci či jejich většinově vlastně- ným organizacím. Dluh je již v exekuci – pokud ještě dluh v exekuci není nebo je dlužník v „oddlužení“, nelze o snížení částky požádat. (Neradím požádat o urychlení exekuce.) Exekuce je vedena soukromým exekutorem – nikoliv státem, tedy celní správou, finanční správou nebo okresní správou sociálního zabezpečení.

Jak postupovat, pokud chci akci Milostivé léto využít? Napsat příslušnému exekutorovi a v doporučeném dopise jej požádat o sdělení aktuální jistiny, tedy výše zbývající základní dlužné částky. Uvést, kam zaslat odpověď, a doplnit, že se jedná o akci „Milostivé léto“. Dopis odeslat co nejdříve po 28. říjnu 2021, protože odpověď může dojít třeba až za měsíc, přičemž termín uplatnění je 28. leden 2022. Napsat takový dopis je nutný i tehdy, když jste již něco zaplatili. Peníze nemusely být připsány na dluh, ale třeba na úroky či vymáhání.

Vzor dopisu najdete na Nedluzimstatu.cz nebo vám poradí PONTIS Šumperk se sídlem na Třemešku (zámeček), popřípadě Charita ČR. Pomoc můžeme poskytnout i my na adrese jmhad@seznam.cz nebo na čístle 732 755 788. Po odpovědi exekutora je třeba uhradit nezaplacenou jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce. Platba musí být připsána na účet exekutora do 28. ledna 2022. Správný variabilní symbl sdělí exekutor. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno – splátka na jistinu – Milostivé léto. Po provedení platby je také vhodné zeptat se exekutora, zda je vše v pořádku. Exekutor vydá rozhodnutí, kterým ruší placení zbytku dluhu.

Jiří Makoň tel.: 732 755 788 • jmakon@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*