Dovolená – odstoupení, náhrady a reklamace

Blíží se doba dovolených, které letos určitě vyjdou, proto nabízím některá připomenutí. Zákon nazývá soubor služeb cestovního ruchu a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu „zájezdem“. Tolik na vysvětlení pojmu.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o  zájezdu kdykoliv, ovšem musí počítat s tím, že bude pořadateli zájezdu hradit odstupné. Výše odstupného musí být přiměřená a  nikdy nemůže činit 100 % ceny zájezdu. Na žádost zákazníka musí pořadatel zájezdu výši odstupného zdůvodnit (rozepsat). Ten tak má kontrolu, že mu nejsou účtovány služby, které odstoupením nemohl ovlivnit. Pokud jakékoliv okolnosti zabrání zákazníkovi odjet na zaplacenou dovolenou, je vhodné poslat za sebe připraveného náhradníka. Vyjde to podstatně levněji. Odstupné se neplatí při odřeknutí zájezdu z důvodu, že v místě pobytu nebo cestou nastaly mimořádné okolnosti (přírodní či politické). Bez odstupného má zákazník právo odstoupit i v případě, když cena zájezdu byla po uzavření smlouvy pořadatelem zvýšena o 8 % a více.

Reklamace

Znovu připomínám, že zákazník má v  místě pobytu dostat vše, co je obsažené ve smlouvě nebo v katalogu cestovky. Pokud se skutečnost od těchto podkladů jakkoliv odlišuje, je nutné vždy vytknout závadu na místě a  požadovat nápravu. To je změna vůči dřívější praxi, kdy stačilo posbírat důkazy a  reklamovat až doma. Nyní je třeba závadu vytknout hned na místě zástupci CK nebo ubytovateli. Je vhodné mít smlouvu se všemi údaji i  katalog s  sebou. Když se jedná o podstatné porušení smlouvy a náprava není uskutečněna, může si zákazník na náklady cestovky věc zařídit sám. Pokud není závada na místě odstraněna, je nutné zajistit si zápis o podstatě věci a jejího vytknutí a reklamovat ihned po návratu.

Náhrady

Zákazník má možnost požadovat náhradu za škody, které mu činnost či nečinnost zprostředkovatele zájezdu nebo jeho smluvních partnerů způsobila. Pokud nelze v  důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, má zákazník právo požadovat nezbytné ubytováni na náklady cestovky, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka.

Lex Voucher

V minulém roce byl vydán zákon na podporu cestovních kanceláří, který odporoval všem zvyklostem našeho i evropského práva a  který třeba neřeší úroky ze zápůjčky, kterou spotřebitel dal cestovkám. Chtěl bych jen upozornit, že spotřebitel může na základě poukazu Lex Voucher vyčerpat blokované peníze jakýmkoliv zájezdem do konce srpna 2021. Pokud cestovce zapůjčené peníze do 31. 8. 2021 nevyčerpá nebo nedočerpá, cestovka mu musí danou částku vrátit v plné výši, bez odstupného. Zákon platil na neuskutečněné zájezdy v období od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Bohužel, některé cestovky dávaly spotřebitelům své vlastní vouchery na zájezdy neuskutečněné i po 31. 8. 2020. Ovšem tyto poukazy nemají oporu v  zákoně a  jsou pouze ujednáním mezi cestovkou a  spotřebitelem, která nemusí být ze strany cestovky dodržena, třeba na základě jejího úpadku.

Jiří Makoň tel.: 732 755 788 • jmakon@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*