Dluhy a jejich vymáhání i po promlčení

Množí se případy, kdy vymahači vytahují už i  dávno promlčené menší dluhy, které léta nikdo neurgoval ani nežaloval. Po nic netušících a  problematiky neznalých lidech žádají i  násobky původní částky.

Zásadou slušných lidí je dluh splácet. Ale stane se, že člověk zapomene. Jak dlouhé může takové zapomenutí být? Běžný dluh je promlčen za tři roky od data jeho splatnosti. U  majetkového práva je promlčecí doba 10 let. Ale mezi věřitelem a  dlužníkem může být dohodnuta i doba jiná. U některých případů promlčecí doba není stanovena a rozhodne jedině soud. Jsou to například práva na život a  důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí a další. Obecně platí, že nebyl-li dluh splacen v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen dál nic platit. Ovšem platil-li dlužník i po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co takto zaplatil. A tohoto nyní využívají vymahači. Odkoupí staré i promlčené dluhy od věřitelů a  dlužníkovi zašlou předžalobní upomínku. Sázejí na neznalost dlužníka, kterého je nutné vystrašit, aby byl ochoten jednat a splácet i značně navýšený dluh. Na předžalobní upomínku je nutné ihned reagovat námitkou, že dluh je promlčen, pokud tedy skutečně promlčen je. Takovou námitku by měl vznést námi zmocněný advokát, u které je vhodné předem dohodnout cenu za jeho služby, aby nebyla vyšší než požadovaná úhrada dávného dluhu. Ale advokát není vždy nutností, protože existují různé dobrovolné organizace, které mohou a umí dlužníkovi v této oblasti pomoci. Že je nutné ihned podat námitku o promlčení dluhu, většina lidí neví. Někteří začínají jednat o splátkách mnohdy nehorázné částky těmto vyděračům a  dají jim i  písemné uznání dluhu. Pak není co řešit a je nutné uznaný dluh v  plné výši zaplatit. Ve výši, kterou si šmejd zpravidla vymyslel. Někteří ale mávnou rukou se slovy: „Je to promlčené.“ Jenže promlčené neznamená zaniklé. Dluh trvá dál a věc tak zpravidla skončí u soudu. Ovšem soud sám od sebe nemůže říci ono „je to promlčené“, i když je to pro něho jednoznačně zřejmé. Takovou námitku musí vznést u soudu pouze dlužník, resp. jeho zástupce (advokát). Jsou určité snahy změnit to v tom smyslu, aby s promlčením zanikl i dluh, což by bylo logické. Okolo nesplácení závazků a  vzniklých dluhů je vše poměrně složité a  v  zákoně je řada výjimek. Řešením je své závazky v  termínu platit nebo si včas sjednat na původní částku splátkový kalendář. Když nám ale přijde předžalobní výzva na nějaký náš dávný dluh, vždy je nutné ihned podat u vyzyvatele námitku na promlčení takového dluhu. Nejlépe přes advokáta.

Jiří Makoň tel.: 732 755 788 • jmakon@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*