Rady do zahrady 21/21

Seriál o podnožích

Jadernička moravská – je jednou z  nejpoužívanějších semenných (generativních – množených semenem) podnoží v  ČR. Stromy na této podnoži rostou velmi silně, zdravě a  splňují většinu požadavků, které jsou kladeny na generativní podnož. Podnož má silný kořenový systém, hluboko koření, velmi dobře kotví v  půdě, nevyžaduje trvalou oporu. Hodí se pro vyšší tvary do horších půdních podmínek, většinou pro slaběji rostoucí odrůdy jabloní. Stromy na této podnoži přicházejí později do plodnosti, na stanovišti vydrží padesát i více roků. U peckovin (slivoně, višně a  třešně) dokončujeme přeštěpování v době květu. Většinou používáme některý ze způsobů roubování za kůru. K  přeroubování je nutné vždy používat nenarašené rouby, v opačném případě je většinou výsledek neuspokojivý. Pozdní červivost ovoce způsobuje u  jablek a  hrušek obaleč jablečný. K  určení správné doby postřiku proti obaleči jsou nejvhodnější feromonové lapače, které se zavěšují do korun stromů v polovině května. Samečci obaleče jsou lákáni samičím hormonem umístěným v  lapači. První ochrana se provádí za 7 až 10 dní po nejvyšší letové vlně obaleče. K postřiku je vhodné použít biopřípravek Madex. Postřik proti obaleči švestkovému, který škodí na slivoních, provádíme zpravidla o  týden později než proti obaleči jablečnému. Důležitý je postřik proti druhé generaci přibližně v polovině srpna. Choroba růží – padlí se projevuje moučnatým povlakem na listech, které jsou různě znetvořené a nakonec opadávají. Choroba se vyskytuje více za teplého a  vlhkého počasí, na vlhčích a  těžších půdách a u odrůd s jemnějšími listy. K  ochraně se používá preventivně nebo při prvních příznacích choroby přípravek Sulikol K v koncentraci 0,4 %. Černá skvrnitost se projevuje na přehoustlých porostech za vlhkého počasí počátkem léta okrouhlými černými skvrnami na listech, někdy i na letorostech, které žloutnou a opadávají. Tím se keře oslabují a  v  příštím roce málo kvetou. K  ochraně proti této chorobě můžeme použít např. přípravek Dithane M45 v  koncentraci 0,3 %. Petr Kumšta

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*