Zábřeh se vrací ke školským obvodům. Rodiče ale mohou dál pro své dítě školu vybírat

ZÁBŘEH · Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje školské obvody základních škol zřízených městem. Každé zdejší základní škole – ZŠ B. Němcové, ZŠ Školská, ZŠ a DDM Krasohled, ZŠ a MŠ R. Pavlů – je nově přiřazen školský obvod výčtem konkrétních ulic.

Cílem této úpravy bylo jednoznačně vymezit spádové obvody jednotlivých škol a  vyhnout se tak případným komplikacím a  nejednoznačnostem při přijímání dětí k  povinné školní docházce. „Zákonný zástupce dítěte tak jednoznačně ví, která základní škola je pro jeho dítě podle trvalého pobytu dítěte spádová, jinak řečeno: kde má dítě místo ve škole zajištěné,“ zdůvodnila vedoucí odboru školství, kultury a  tělovýchovy Blanka Sedlačíková. Z  pohledu rodiče, který si pro své dítě vybírá školu podle jiných kritérií, se ale tímto nastavením nic nemění. „Rodič si nadále může pro své dítě volit libovolnou školu podle vlastního uvážení. Dítě zde ovšem může být přijato pouze v  případě, že pro něj škola po přijetí všech žáků se spádovým bydlištěm ještě má volnou kapacitu,“ vysvětlila Sedlačíková. (bav)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *