Vypjaté zastupitelstvo v Šumperku

ŠUMPERK • Nový Lidl v Šumperku, udělení čestného občanství Tomáši Motýlovi nebo konec bratrušovského koupaliště. I toto byla témata čtvrtečního, rekordně čtyři hodiny dlouhého zasedání zastupitelstva v Šumperku.

Úvod zasedání se nesl v pozitivním duchu, kdy zastupitelé popřáli k  narozeninám Květoslavu Vykydalovi i starostovi Tomáši Spurnému. To byl však s  nadsázkou jediný moment zastupitelstva, který se nesl v přátelském a také soudržném duchu. Na programu totiž byly některé body, které již dopředu budily nemalé a silné emoce. Nejvýraznější z  nich byla změna územního plánu spojená s  výstavbou Lidlu a  také nových bytových domů mezi ulicemi Šumavská a  Bratrušovská. Na zastupitelstvo zavítal také dlouhodobý zpracovatel územních plánů v Šumperku, architekt Kynčl, který prezentoval plánovanou změnu územního plánu. Na ní se kromě Lidlu a nové bytové výstavby na Šumavské má k bydlení přeměnit zhruba 50 hektarů území v  Dolní Temenici mezi ulicemi Šumavská, Bratrušovská a kolem ulice Zemědělská. Vzhledem ke složitosti celé problematiky se tak město rozhodlo na začátku zastupitelstva hlasování o tomto bodu vypustit z programu. I  tak ale o  tomto bodu vznikla dlouhá diskuze. Nejvýraznějším oponentem plánu byl předseda komise pro strategický rozvoj města Karel Hošek z  hnutí Šumperáci, který na zastupitelstvu několikrát vystoupil a  mimo jiné spoluorganizoval petici občanů proti tomuto plánu. Ta probíhala mezi občany v  minulém týdnu. Emočně vypjatá diskuze byla kvůli časovému prostoru na zasedání ukončena a bod přesunut do jednoho z dalších zasedání. Další výraznou částí zasedání bylo schvalování akčního plánu města. V  něm jsou naplánovány investiční akce města na další roky. Při příležitosti projednávání zazněl fakt, že tobogán na bratrušovském koupališti je v havarijním stavu a jeho oprava se, i vzhledem k otevření nového areálu na Benátkách, již nevyplatí. Tobogán bude tedy postupně rozebrán. Stejně tak zastarávají i  další prvky zmíněného koupaliště a další fungování tohoto areálu je tak otázkou. Ve hře je i varianta jeho úplného uzavření. Na čtvrtečním zasedání bylo také uděleno čestné občanství panu Tomáši Motýlovi, legendárnímu šumperskému sbormistrovi, zakladateli pěveckého sboru Motýli a držiteli Ceny Bedřicha Smetany z roku 2010. V dalších bodech byla dále například projednávána zpráva o činnosti městské policie v  Šumperku, činnost krizového řízení či majetkoprávní záležitosti města. Starosta města se také vyjádřil v souvislosti s  mediální kauzou spojenou s  neudělením loga města na obranu paní tajemnice Heleny Miterkové. Celý zápis i  záznam ze zastupitelstva si můžete prohlédnout na webu města. (vel)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *