V Újezdě budou mít novou splaškovou kanalizaci

MOHELNICE, ÚJEZD · Smlouvu o  dílo na výstavbu nové splaškové kanalizace v  Újezdě u  Mohelnice podepsala společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). Cena investice činí celkem 19 miliónů korun bez DPH, dotace Státního fondu životního prostředí je 12 miliónů korun, zbylé náklady hradí společnost VHZ a město Mohelnice.

V  tomto roce bude položeno bezmála 3700 metrů kanalizačního potrubí, které bude sloužit k  napojení 81 nemovitostí a  odkanalizování zhruba 273 EO. Stavební práce budou provádět firmy TRASKO a  TRASKO, inženýrské stavby. Veškeré přípravné práce na realizaci mají být zahájeny ve středu 31. března. Stavební práce budou zahájeny v  polovině června tohoto roku výstavbou kanalizačního přivaděče na napojení na Horní Krčmy v  Mohelnici. Od poloviny srpna bude zahájena výstavba v  zastavěné části Újezdu. Nejvíce stavebních prací má být provedeno v  roce 2021, práce však budou pokračovat i na jaře roku 2022. Veškeré stavební práce mají být ukončeny nejpozději do konce dubna 2022. (ms)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *