Rozhovor s Petrem Hájkem, architektem Domu kultury

ŠUMPERK • Šumperk už má jasnou vizi, jak by mohl po rekonstrukci vypadat Dům kultury. Společnost Petr Hájek ARCHITEKTI odevzdala před nedávnem vedení města ověřovací studii, která je důležitým podkladem pro další přípravné práce na rekonstrukci objektu. Renomovaný pražský architekt Petr Hájek a jeho tým vidí do budoucna Dům kultury jako reprezentativní pavilón obklopený krásným parkem. Počítá se s větší multifunkčností velkého sálu, novým sálem pro klubové akce, zelenými střechami i zajímavou fasádou. Nejen o tom hovořila s Petrem Hájkem jednatelka a ředitelka Domu kultury v jedné osobě Hana Písková.

Proč je ověřovací studie důležitým krokem při přípravě rekonstrukce? Co je vlastně cílem tohoto dokumentu?

Ověřovací studie má pomoci investorovi odhalit potenciál budovy dříve, než se začne pořizovat nákladnější technická dokumentace. Definuje architektonickou, provozní i  technologickou podobu stavby a  náklady na její pořízení. V rámci ověřovací studie se porovnává několik variant, z  nichž je poté vybrána ta nejvýhodnější. Investor má pak pod větší kontrolou čas zpracování a  konečné náklady. Studie je využita jako zásadní podklad pro zpracování technické projektové dokumentace.

Mnoho lidí v Šumperku má budovu Domu kultury spojenou s  dobou socialismu a  nejraději by ji srovnali se zemí. Proč má podle vás smysl ji zrekonstruovat?

Po zbourání nebo zásadní přestavbě by bylo ztraceno mnoho kvalitního umění a  uměleckořemeslných detailů. Za dobu svého vzniku budova nemůže. Vidět v  tom nedostatek je stejné jako hodnotit člověka podle doby, do které se narodil. V  umění není pokrok a  existuje mimo čas. Nedává smysl ptát se, zda je svatovítská katedrála na Pražském hradě lepší, nebo horší než Sagrada Família v  Barceloně nebo kaple v  Ronchamp od Le Corbusiera. V  Domě kultury jsou hodnoty, jež je důležité zachovat dalším generacím. A  to jsme v  našem návrhu zohlednili.

Jaká úskalí bude mít podle vás rekonstrukce? S  jakými problémy je třeba počítat?

Myslím si, že žádná nepřekonatelná úskalí mít po technické stránce nebude. Neřešitelné problémy jsou většinou ty, které si lidé způsobí sami. Třeba jen tím, že nevěří odborníkům a  hledají prostor pro své vlastní nápady nebo politické cíle. S  tímto jsem se však v  Šumperku nesetkal a  jsem tedy optimista. Konzultace v  pracovní skupině připravující rekonstrukci byly vedeny věcně, s  jasnými požadavky směrem k nám a s důrazem na finanční odpovědnost k celému záměru.

Můžete stručně popsat váš přístup k  budově Domu kultury v Šumperku?

Zachovali jsme vše hodnotné z  minulosti a  doplnili to o  dnešní vrstvu architektury. Tento celek byl poté vybaven současnými scénickými technologiemi, moderním zázemím a  gastronomickým provozem. K  nejvýraznějšímu zásahu došlo v exteriéru. Budova bude zahalena do nového průsvitného pláště. Ten umocní výtvarné vyznění stavby jako solitéru zasazeného do krásného parku. Zelené střechy mají zabránit přehřívání samotného domu i jeho okolí.

Je něco, co vás při seznamování s budovou překvapilo?

V Domě kultury jsem byl již dříve před mnoha lety, kdy jsem netušil, že budeme navrhovat jeho rekonstrukci. Přesto mě, stejně jako tenkrát, překvapila velkorysost hlavního sálu, kvalita dochovaných interiérů a  sklářského řemesla. (vel)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *