Výlet Týdne 3/2021

Lesní ekostezka Švagrov

Dnes se podíváme z  horských stoupání na příjemnou procházku lesem, kterou nyní v zimě lze absolvovat také na běžkách.

foto: web

Kousek od Loučné nad Desnou na území Jeseníků lze totiž najít stezku i s poučením. Ekostezka dlouhá 4,7 km tvoří okruh a má celkem 12 zastavení zaměřených na ekologii a  přírodu. Začátek stezky je u turistického objektu Švagrov. K procházení stezky je možné využít tištěného průvodce s  mapkou nebo na vyžádání skupiny (min. 8 osob) i  s  odborným průvodcem. Na každém zastavení jsou informačními panely, kde je napsáno více o okolních rostlinnými i živočišnými obyvatelech oblasti, ale také místním lesem a  jeho ochranou. Ekologická stezka začíná v  obci Vernířovice na samotě Švagrov, která byla po druhé světové válce opuštěná a kde později vznikla přírodní základna pro děti a  mládež, dnes Středisko ekologické výchovy Švagrov. Stezku je možné projít si nejen pěšky, ale také projet na kole, v zimě, jak jsme psali v úvodu, na běžkách. Ke středisku je ideální dojet autem, nejbližší železniční stanice je v  Sobotíně, odkud je to pěšky ale ještě skoro 8 kilometrů.

Zastavení ekostezky Švagrov

 • Seník
 • U potoka
 • Tajemná štola
 • Ekohrádky
 • V říši rostlin
 • V říši hmyzu
 • Les
 • Horizont
 • Počasí a my
 • Zkoumej s námi
 • Přírodovědná sazka
 • Hmatový chodník

Kudy na místo

Z  obce Sobotín pojedete severovýchodním směrem po místní komunikaci do obce Vernířovice. Na křižovatce u  kostela sv. Matouše odbočíte doleva směrem na osadu Sedmidvory. U  lesovny odbočíte doprava směrem na turistickou základnu Švagrov. Celou obcí prochází cykloturistická značená trasa č. 6187 a  6189. Lesní ekostezka Švagrov je v  turistických mapách značená jako stezka naučná.

Obec Vernířovice a samota Švagrov

Katastrálně patří toto místo do území podhorské vesnice Vernířovice, malebně zasazené do jesenických hor ze šumperské strany. Historicky byly Vernířovice spíše hornickou osadou. K  jejímu novodobému osamostatnění od střediskového Sobotína došlo referendem až v roce 1994. Nad osídlením trvalým (59 domů a  180 osob) dnes již převažuje osídlení rekreační. Zástavba obce se rozprostírá po obou březích říčky Merty a  kolem hlavní přístupové komunikace od Sobotína. Původní silniční spojení s obcí Loučná nad Desnou bylo přerušeno výstavbou obory pro jelení zvěř na Vlčím sedle. Centrum obce tvoří kostel zasvěcený sv. Matoušovi, opravená budova obecního úřadu a hotel s  restauračním provozem. K  Vernířovicím patří i několik osad v blízkém okolí. Směrem k  Sobotínu je to Svobodín, ve vedlejším údolí osada Kosaře a  Sedmidvory a  Švagrov. V  neposlední řadě stojí za zmínku, že právě z  Vernířovic pocházela žebračka, jejímž zapříčiněním byly zahájeny neblahé čarodějnické procesy na losinském a vízmberském panství. Celé území Vernířovic leží v  Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. O  samotě Švagrov se dochovaly jen kusé informace. Stály zde pouze dva domy. V  jednom žil palič dřevěného uhlí a ve druhém údajně místní hrobník. Po druhé světové válce Švagrov zcela zpustl a  teprve až v  sedmdesátých letech dvacátého století se začala budovat základna pro děti a mládež. Tak hezký výlet a příště se podíváme opět do kopců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *