Sníh, jeho úklid a úraz

Zima je snad v polovině a sníh ještě určitě napadne. A  my si nejsme vždy jistí, kdo má tu bílou nadílku z  chodníků a cest uklízet. Zákon říká jasně – za úklid sněhu odpovídá majitel pozemku, na kterém sníh leží. Odpovídá, nemusí ho tedy uklízet sám, ale musí úklid zajistit. Vlastníkem může být obec (chodníky a komunikace v obci), stát (komunikace zpravidla mimo obec), firma (třeba prostor kolem nákupního centra) nebo občan (vlastník bytového domu nebo nájemce/ci bytu – veřejně přístupná cesta přes jeho/jejich pozemek). Tolik praví zákon. Většina vlastníků úklid sněhu a  ledu zajišťuje. Ale jsou i  tací, kteří „svůj sníh“ nahrnou sousedovi, ať se stará on, nebo neuklízí vůbec. Klasickým případem jsou ulice a uličky v obcích či na sídlišti, kdy občan si vyhrne sníh od svých dveří a pak přijede pluh a sníh z cizího pozemku, hlavně obecního, nahrne na jeho uklizený prostor. Človíčku, začni znova. A  on začne, protože chce chodit, ne se klouzat, a přitom nadává: „Nedělám tuhle práci za někoho, kdo za ni už dostal zaplaceno?“ A  marně očekává zástupce majitele pozemku s  nějakou omluvou či dohodou. Vždyť hodina ručního odklízení sněhu stojí minimálně stokorunu. Nedočká se, musí za ním dojít. A  co když si na sněhu a  ledu přivodíme úraz? Ve smyslu § 4 Zákona o provozu na pozemních komunikacích je chodcům doporučováno: „Pokud počasí nasvědčuje tomu, že lze předpokládat zhoršené povětrnostní podmínky, měl by se chodec chovat rozumně, přiměřeně okolnostem a stavu komunikace.“ Tohle doporučení ale neznamená, že neuklouzneme. Co pak? Z  praxe je doporučeno: snažit se zajistit si kontaktní údaje na svědka vašeho pádu, případně požádat záchranáře o příslib pozdější výpovědi k  případu. O svědectví ke stavu komunikace je možné požádat i  strážníky, kteří by měli mít o stavu komunikace známost a naší žádosti vyhovět. Následně písemně uplatnit právo na náhradu vzniklé újmy u majitele místa, na kterém ke zranění došlo. Oznámení stačí provést volnou formou popisem události s  uvedením dne, času a místa a přiložením svědectví či jen odkazem na svědky. Důležité ale je vyčíslit (rozumnou) výši újmy, která je požadována. Zde uvedené se pochopitelně týká pohybu na veřejné komunikaci. Při chůzi temným zákoutím bez cest pomůže snad jen úrazové pojištění, pokud je sjednané. Pojišťovna si případnou náhradu vyřídí s majitelem sama. Doporučení: pokud je vlastníkem chodníku či cesty občan, měl by mít on sám uzavřené pojištění odpovědnosti za škody.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*