Inkasní agentury

Dlouhodobě varujeme spotřebitele před účastí v  neseriózních energetických aukcích, jejichž výsledkem je zpravidla místo slibovaných levnějších dodávek elektřiny nebo plynu faktura na vysokou smluvní pokutu v  řádech několika tisíc korun. Stejně tak je třeba být opatrný při případném využití různých reklamních nabídek, např. Srovnej to nebo Rixo. Ale mohou to být i další podobné, které užívají podobný způsob tzv. akcí. Tihle slibují vybrat pro nás některou pojišťovnu či jinou finanční firmu, která je podle jejich slov tou nejlepší na trhu.

Ve skutečnosti je to ta firma, která si u  nich takový „výběr“ koupí. A když někdo něco kupuje, tak logicky předpokládá, že se mu vložené peníze vrátí a ještě vydělá. Proto také podmínky, které pro zákazníka sjedná zprostředkovatel, budou příjemné jen pro objednatele a  zprostředkovatele. Cílem je tedy zisk z těchto pokut a z lukrativního prodeje osobních dat spotřebitelů. Nebo si někdo myslí, že reklama v televizi je pro tyto firmy zadarmo? Zajistit pro spotřebitele něco levnějšího je vedlejší. K vymáhání takových sankcí a pokut se nám v poslední době rozmnožily neodbytné inkasní agentury, což je důkazem výše uvedeného cíle takových zprostředkovatelů. Agentury kontaktují spotřebitele telefonicky, prostřednictvím SMS nebo i  písemně. Text výzvy se někdy tváří jako platební rozkaz nebo obsahuje tvrzení, že dluh se již řeší exekučně či že má spotřebitel očekávat osobní návštěvu inkasního specialisty u sebe doma či v zaměstnání. Ale pokud obdržíte takovou podobnou výzvu k zaplacení, vyžádejte si potvrzení o  tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele. A  dále požadujte vysvětlení, jak dluh vznikl a z jakých položek se skládá. A  čekejte na odpověď. Přeci nebudete hned někomu něco platit. Třeba si napočítal víc, než mu dovoluje zákon. Podklady v  odpovědi buď uznáte, nebo je budete rozporovat. Třeba soudně. Zmínka inkasní agentury o exekuci je skutečně jen strašák. Možná exekuce s inkasní agenturou vůbec nesouvisí. Tu provádí soudní exekutor na základě exekučního titulu, kterým je třeba platební rozkaz či rozsudek vydaný soudem. Nejvyšší soud ČR rozhodl, že inkasní agentura nemá nárok na svoji paušálně stanovenou odměnu, náklady na vymáhání či poplatky za vedení pohledávky ve své evidenci. Požadovat může vedle samotného dluhu pouze zákonný úrok z  prodlení a  například skutečné a  prokázané náklady. Zda spotřebitel využije současnou nabídku zprostředkovatelů pro srovnání údajů uvedených na internetu, či si věc posoudí sám, záleží pouze na něm. A ještě jedna poznámka. Energetický regulační úřad vyzývá spotřebitele, aby se na něj v případě problému s  inkasními agenturami obraceli a předložili mu všechny dostupné důkazy o  jejich jednání.

Jiří Makoň tel.: 732 755 788 • jmakon@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *