50 let zábřežské zlaté kapličky

ZÁBŘEH · Zábřežský kulturní dům slaví. O zábavu a kulturu se obyvatelům města stará už půl století. Chystá se velkolepá oslava i výstava dokumentující rozmanitou zájmovou činnost. U kronik si na své přijdou zejména pamětníci. Než oslavy vypuknou, připomeňme si krátce historii i působení tohoto kulturního stánku.

Luštitelský kroužek Koumáci Hádankářský a  křížovkářský kroužek Koumáci patřil k  těm zájmovým sdružením, jejichž činnost byla po celou dobu jejich existence spjata s  kulturním domem. U  zrodu stáli v  roce 1971 Josef Baderle, Zdeněk Friedl a Drahotín Lančarič. Po celý rok 1974 v  tehdejším Průvodci kulturou Zábřeha zveřejňovali vlastní křížovky, náplní schůzek byly zpočátku také celoroční soutěže mezi jednotlivými členy. Ti záhy navázali kontakty s obdobnými kroužky z Šumperka, Jeseníku nebo Rudy nad Moravou a později začali sbírat první úspěchy i na soutěžích v Prostějově, Olomouci, Brně, Hradci Králové či v Praze. V 80. letech se členové kroužku pravidelně a  s  úspěchem zúčastňovali republikových přeborů pořádaných brněnským kroužkem Kabrňáci, na kterých soutěžilo několik desítek družstev z celé ČSSR. Sami Koumáci pořádali nejprve soutěže mezi kroužky šumperského okresu, postupně si troufli i na soutěže většího rozsahu, které zahrnovaly oblast celého Severomoravského kraje. Významně se podíleli i na pořádání ve své době populárních soutěžních večerů určených pro brigády socialistické práce a setkání se zástupci družebního města Handlová. Po sametové revoluci díky Koumákům zábřežský kulturní dům po řadu let hostil klání účastníků mistrovství republiky. To se v  Zábřeze pod názvem Luštím, luštíš, luštíme konalo nepřetržitě ještě i v letech 2004 až 2009. Tři členové kroužku Koumáci jsou držiteli mistrovské třídy v řešení hádanek, jeden mistrovské třídy jako autor hádanek, dva jsou pak nositeli Zlatého otazníku Českého svazu hádankářů a křížovkářů za práci pro rozvoj hádankářského a  křížovkářského hnutí. (red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *