Rady do zahrady 17/21

Seriál o podnožích MM 106 – jabloňová podnož středního růstu. Stromy naštěpované na této podnoži se růstem blíží podnoži M 7. Je vhodná pro nízké tvary jabloní. Plodit začíná velmi záhy a  sklizně rychle narůstají. Plodí pravidelně, bohatě a  patří po této stránce k nejzajímavějším podnožím. Koření velmi hluboko, stromky dobře kotví v  půdě. Na stanovišti stromky vydrží přibližně 25 let. Pro rychlý nástup do plodnosti a vysoké výnosy je vhodná jak pro zahrádkáře, tak i  pro intenzivní výsadby. Zvláště nově zasazeným rostlinám, které ještě nejsou dostatečně zakořeněné a nemohou čerpat vláhu z  větší hloubky, je v  případě suchého počasí nutné dopřát dostatečnou závlahu. U  odkvétajících cibulovin, především u tulipánů a narcisů, odstraňujeme odkvetlé květy, aby se rostliny nevyčerpávaly tvorbou semen. Zatahujícím cibulovinám ponecháme listy tak dlouho, dokud nezačnou zasychat. Nastává nejvhodnější doba pro výsadbu předpěstovaných letniček. Z  důvodu rizika pozdních jarních mrazíků je vysazujeme až po 15. květnu. Ošetřování skalniček nyní spočívá především v  pletí, opatrném přihnojování a občasné zálivce. Puchrovitost švestek – houba přezimuje ve formě mycelia ve větvích s  nemocnými plody. V  následujícím roce mycelium prorůstá stopkami do dalších mladých plodů švestek. Napadené plody se pokrývají bílými povlaky a  silně se deformují, nedozrávají a nejsou chutné. Větve s  přítomností nákazy bývají ztlustlé a  pokroucené. Vývoj choroby je závislý na klimatických a  půdních podmínkách stanoviště. Pro šíření jsou příznivé vlhké dny během jara a léta a kyselé půdy. Mechanická ochrana: odstranění a  likvidace napadených plodů a  větví. Chemická ochrana: Kocide nebo Champion. V  tomto období je důležitá i  ochrana proti houbovým chorobám, jako jsou strupovitost a padlí na jádrovinách. Řez ořešáku vlašského provádíme v  období, kdy nové přírůstky dosahují 10 až 15 centimetrů. V této době řezné rány nejméně slzí a do konce vegetace se na řezných ranách vytvoří největší zával. Rány hned po řezu zahladíme ostrým nožem a  ošetříme latexem s  přídavkem Kuprikolu. Petr Kumšta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *